Се зема со тенок брис. Ушната школка ја повлекуваме нагоре и назад за да се исправи кривината на преодот од рскавичниот во коскениот дел на надворешниот слушен канал (кај деца надолу и напред). Употребувајте брис со комбиниран медиум за аеробно и анаеробно култивирање .