Нова генерација неинвазивни пренатални скрининг-тестови

neoBona - се прави од 10-та недела на бременост
(10 недели + 0 денови).

neoBona - може да се изведува во случаи на асистирана репродукција, влучително IVF со донирана јајце-клетка или сперма, и кај бременост со близанци.

neoBona - е тест од крвта на мајката, потполно безбеден за фетусот.

neoBona - резултатите се готови најчесто за 5 работни дена.

neoBona - е тест со висока технологија и врвен квалитет по најповолна цена. 


 

neoBona - 33.500,00 31.500,00 ден

√ Трисомии 21, 18 и 13 + пол на фетусот (опција) 

 

neoBona Advanced - 36.500,00 31.500,00 ден

√ Трисомии 21, 18 и 13 + пол на фетусот + Анеуплоидии X, Y

 

За повеќе информации погледнете ја комплетната брошура.