Со едноставни лабораториски тестови ги откриваме можните причинители за заболувањата. Патолошкиот развој на заболувањата неможе секогаш во целост да се спречи. Но, навремената терапија и диета во повеќето случаи, овозможува нормално функционирање и развој.