ПЗУ СИНЛАБ е акредитирана од ИАРМ (Институт за акредитација на Р. Македонија) за МКС EN ISO 15189:2013 под реден број МЛ-001.

ПЗУ СИНЛАБ е сертифицирана преку надворешна контрола на квалитет од INSTAND e. V. - Дизелдорф, Германија и BIO-RAD, САД..

Детален опис за опсегот на акредитацијата може да добиете во следниот прилог на линкот.