• на +4 oC (во фрижидер) - урина, спутум, перикардна течност, бронхијален испирок, катетери, исечоци од ткива, серум
  • на +25 oC (собна температура) - назофарингеален брис, брис од око, уво, генитален тракт, при сомневање за анаеробна и гонококна инфекција

Ако болниот сам ги подготвува примероците (урина, спутум, фецес) - активно учествува во давањето на примерокот, треба да биде запознаен со протоколот и низ разговор со лекарот мора да се заклучи дека пациентот правилно го разбрал.