Се пребришува слузницата која е променета, односно на која се очекува промена.

Примероците од устата и грлото се земаат 2-3 часа пред јадење и пиење, а може да се чуваат 2-3 часа на собна температура, до моментот на засадување.