СИНЛАБ 1

 

Париска 24

1000 Скопје

Tел:   (02) 3107 111

Факс: (02) 3107 111

adrialab1@synlab.com.mk

www.synlab.mk

 

Прием на пациенти:

 

Понеделник-Петок (07.00-17.00)

Сабота (08.00-10.30)

 

Работно време:

 

Понеделник-Петок (07.00-19.00)

Сабота (08.00.-13.30)