-->

Систем на квалитет

Квалитет е нашата определба

Управувањето со квалитетот според ISO стандардите е организациски систем кој е добро интегриран и консолидиран во корпоративната структура SYNLAB чија примарна цел е да гарантира целосно задоволство на секој човек што ги користи нашите услуги.

Внимателното внимание посветено на барањата на клиентите има форма на континуирано подобрување на секоја активност поврзана со услугата што се обезбедува со користење на ефективен и динамичен систем за квалитет. Овој систем беше развиен со имплементација на целни цели, идентификување на специфични индикатори за квалитет насочени кон следење на секој аспект од различните активности и критичка анализа на различните процеси на компанијата; резултатот е навремено планирање на интервенциите за подобрување и зајакнување на ефикасноста на структурата.

Инаку, ПЗУ SYNLAB е акредитирана од ИАРМ (Институт за акредитација на Р. Македонија) за МКС EN ISO 15189:2013 под реден број МЛ-001. Нашата компанија е исто така сертифицирана и преку надворешна контрола на квалитет од INSTAND e. V. - Дизелдорф, Германија и BIO-RAD, САД (повеќе детали околу акредитацијата може да видите во приложените документи подолу).

Високиот стандард постигнат од SYNLAB ги потврдува резултатите добиени со текот на времето и не охрабрува постепено да ги подобруваме нашите перформанси, свесни дека квалитетот е постојан предизвик.

Нашите цели

Задоволството на очекувањата и потребите на клиентите - Потребите и очекувањата на клиентот, собрани преку алатки за истражување на пазарот се испитуваат, оценуваат и, според плуралноста на клиентите и програмските цели на компанијата, соодветно се третираат.

Усогласеност со барањата на регионалните акредитации - Максимална заложба за исполнување на барањата кои се однесуваат на акредитацијата, нивната верификација и нивното ажурирање. 

Конзистентност со целите и интересите на групата - Целите за квалитет се дефинирани и планирани со цел да се гарантира нивно следење и конзистентност со стратешките и институционалните цели на групата.

Усогласеност со барањата што се однесуваат на активностите на лабораториска медицина, медицина на трудот, дијагностичка слика, физикална терапија и амбулантска клиника и нивно постојано подобрување - Преку усогласеност со регулаторните барања, задолжителни или регулирани со упатства, контроли на квалитетот, резултатите од ревизиите, планирање активности, ставање на располагање нови ресурси, употреба на специфични индикатори за контрола на најрелевантните процеси.

Контрола и преглед на политиката за квалитет и целите за квалитет на кои се однесува - За време на периодичниот преглед, барем еднаш годишно, се гарантира критичка евалуација на политиката за квалитет во сила, со цел да се процени конзистентноста со стратешко - организациската, економската и законодавната рамка што го регулира развојот на активностите на компанијата.

Ширење и разбирање на сите нивоа на организацијата - Политиката за квалитет е распространета на сите организациски нивоа. Истото е презентирано и дискутирано со различните соработници на компаниите со цел да се обезбеди нејзино разбирање и прифаќање.

 

Драги посетители! Нашата веб-страна користи колачиња со цел да ви го дадеме најрелевантното искуство со запомнување на вашите преференции и повторни посети. Со кликнување на „Прифати“, вие се согласувате да се користат СИТЕ колачиња.