СИНЛАБ 4

 

Мајка Тереза 35

Водњанска

1000 Скопје

Tел:   (02) 3107 144

Факс: (02) 3107 144

adrialab4@synlab.com.mk

www.synlab.mk

 

Прием на пациенти:

Понеделник-Петок (08.00-10.00)

 

Работно време:

Понеделник-Петок (08.00-16.00)